پیشینه کنگره

کاربرد گلخانه برای تولید محصولات کشاورزی به دلیل امکان کنترل عوامل محیطی تاثیر گذار بر تولید، امکان استفاده بهنیه از نهاده های تولید و نیز فراهم شدن تولید محصول خارج از فصل، جایگاه ویژه ای یافته و آن را به عنوان یک روش تولید با ب با بهره وری بالا، در سال های اخیر مطرح کرده است. بدون تردید افزایش روزافزون جمعیت لزوم تامین مواد غذایی مناسب را روز به روز بیشتر کرده استو در این راستا استفاده از راه های مختلف در تولیدات گیاهی اجتناب ناپذیر می نماید. یکی از این روش ها کاشت به روش هیدروپونیک می باشد. در این روش صرف نظر از هزینه های اولیه و تخصص مورد نیاز، محیط مناسبی برای رشد و نمو گیاهان ارزشمند باغبانی در تمام ایام سال فراهم می شود. امروزه این فن برای تولید گسترده انواع گل هایشاخه بریده، انواع سبزی ها ، توت فرنگی و سایر میوه ها استفاده می گردد. انجمن کشت های بدون خاک ایران به عنوان یکی از کانون های همگرایی فعالیت برای توسعه، بومی سازی و نشر دانش در زمینه کشت های گلخانه ای و هیدروپونیک تاکنون اقدام به برگزاری چهار دوره"کنگره ملی هیدروپونیک و تولیدات گلخانه ای" کرده است. پنجمین کنگره هیدروپونیک و تولیدات گلخانه ای نیز توسط بخش باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز و انجمن کشت های بدون خاک ایران در بهمن ماه 1397 در شهر شیراز برگزار خواهد شد. امید است در این دوره نیز به مانند دوره های قبل، با بهره گیری از تجربیات و توان علمی و فنی موسسات و مراکز دانشگاهی، پژوهشی و شرکت های تخصصی تولیدی و واردکننده های سیستم ها و فناوری های جدید در این عرصه و نیز حمایت و همکاری وسیع تولید کنندگان و سازمانهای ستادی و اجرایی ذیربط، شاهد برگزاری هر چه بهتر این گردهمایی باشیم.