محل برگزاری

آدرس: شیراز، کیلومتر 12 جاده شیراز-اصفهان، دانشکده کشاورزی


  سایت دانشگاه شیراز
جاذبه های گردشگری

شهر شیراز با وجود اماکن تاریخی و جاذبه های گردشگری بی نظیر خود که معرفی اجمالی آنها در ادامه آمده است، پذیرای شرکت کنندگان محترم در این کنفرانس می باشد.